Günümüz rekabet koşullarında en iyi meslek elemanları ile çalışmanın önemini biliyoruz İşletmemiz çalışanları en üst seviye yöneticiden en alt birim çalışanına kadar sürekli işletme içi eğitim ve mesleki kurslarla bilgi ve becerilerini geliştirmektedir.